Foto’s forumtheater

  • Forumtheater

Namens Wing maakte ik in 2014 een voorstelling voor de Provincie Noord-Brabant, ter ondersteuning van hun visievorming. De foto’s zijn gemaakt door Marius van der Hoff.

Het Inspringtheater heeft in het voorjaar van 2013 drie forumtheatervoorstellingen gespeeld in de havens van het Waddengebied.

Voor de Farmer Experience Internship maakte ik namens het Inspringtheater een voorstelling over de obstakels die jonge boeren ondervinden als ze een bedrijf gaan starten.

Voor de Food Otherwise Conference in februari 2014 heb ik met het Inspringtheater een aantal sketches en een voorstelling gemaakt. De foto's zijn gemaakt door Sander de Kraker.

Dit is een voorstelling over de stress die je ervaart als je een PhD doet. De voorstelling wordt meerdere keren per jaar gespeeld.

Een training in forumtheater aan studenten van de opleiding Rural Development and Gender aan VHL.

Een forumtheaterproject om problemen rondom toegang tot water aan te kaarten. In 2011 hebben we met 9 mensen meerdere voorstellingen gemaakt in kleine dorpjes.

Deze theatergroep uit Ghana gebruikt forumtheater om HIV/Aids te bestrijden. Ik heb 3 maanden met hen samengewerkt in 2006.