InspringtheaterHeader

Het Inspringtheater is een forumtheatergroep met Wageningse studenten als acteurs. Het is onderdeel van De Boerengroep. Al jaren worden meerdere voorstelling per jaar op maat gemaakt. De hoofdthema’s zijn landbouw & visserij en onderwijs. Sinds begin 2012 ben ik de vaste regisseur van het Inspringtheater. Meer info op www.inspringtheater.nl

Logo_verticaalSuperveilig maakt forumtheater-voorstellingen over pesten op school en online identiteit/ethiek. Hoe ga je er mee om? Er zijn meerdere voorstellingen: voor leerlingen van basis- en middelbare scholen, voor hun ouders en voor scholieren die het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bezoeken om iets te leren over hun online identiteit. Sinds 2013 ben ik als acteur verbonden aan deze groep.

 Formaat is een organisatie die zich inzet voor mensen in een achterstandspositie, kwetsbare mensen, mensen die het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen of om mee te doen in de maatschappij. Sinds 2015 ben ik assistent-joker verbonden aan Formaat. Dat houdt in dat ik met een andere joker workshops begeleid en voorstellingen joker/facilititeer.

The Youth Company ondersteunt jongeren in het nemen van initiatief en het creeeren van een duurzame toekomst, zowel voor zichzelf als de gemeenschappen waar ze in leven. In 2015 begeleidde ik een 9-daagse Europese jongerenuitwisseling voor de Youth Company. Voor 30 jongeren uit 15 Europese landen, met als thema; hoe kan je (forum)theater gebruiken om jezelf en anderen te laten zien.

Breekjaar is een nieuw, avontuurlijk tussenjaar voor jongeren die na de middelbare school twijfelen over hun keuzes. In hun Breekjaar onderzoeken ze hun focus, motivatie en welke keuzes ze kunnen maken. Voor Breekjaar heb ik forumtheaterworkshops ontwikkeld waarin jongeren hun eigen obstakels onderzoeken. Meer info op www.breekjaar.nl

BASTA maakt forumtheatervoorstellingen over allerlei sociaal-maatschappelijke problemen. Bijvoorbeeld over laaggeletterdheid, seksualiteit, pesten/groepsdruk, seksuele intimidatie en machtsmisbruik op de werkvloer. Van 2009 tot 2015 was ik aan Basta verbonden als acteur. Meer info op www.bastatheater.nl

In 2011 heb ik in India meerdere forumtheater-voorstellingen gemaakt over de sociale gevolgen van gebrek aan schoon drinkwater. In 6 weken hebben we 13 op maat gemaakte voorstellingen gespeeld in kleine dorpen van het platteland rond Mysore met als thema 'toegang tot schoon drinkwater'. Meer info op www.asef.org

Samen Sterk is een organisatie die in 2009 door FairWork is opgericht. De groep - bestaande uit vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel - maakte meerdere forumtheatervoorstellingen. Voor slachtoffers, maar ook voor mensen die met de slachtoffers werken, de politie bijvoorbeeld. Ik heb met Samen Sterk gewerkt als acteur en regisseur, onder andere in Servië en Macedonië. Meer info op www.fairwork.nu

WU

Voor Wageningen Universiteit ben ik procesbegeleider/coach binnen het mastervak Academic Consultancy Training. Ik word ook ingezet als trainingsacteur binnen de vakken Empowerment for Sustainability, Facilitating Processes of Interactieve Change en Supporting and Understanding Sustainability Transitions. Van 2011 tot en met 2015 gaf ik voor de leerstoelgroep Education and Competence Studies trainingen; a.o. Communication and Personal Development en Presentation Skills. Ik ben sinds 2010 als freelance trainer, coach en acteur verbonden aan deze universiteit.

 logo wing

Wing begeleidt en ontwerpt processen in de groene ruimte. Daarbij brengen ze partijen bij elkaar en verbinden verschillende belangen. Soms blijkt het voor dat verbinden erg waardevol te zijn om theater in te zetten. Dat heb ik nu, sinds 2013, een aantal keer gedaan. Ik heb inmiddels voorstellingen gemaakt voor o.a. Waddenvissers en het Cluster Natuur en Milieu van de Provincie Noord-Brabant.

De studenten van deze Modemanagementopleiding krijgen van mij ieder jaar een training in interculturele communicatie ter voorbereiding op hun stages die veelal in het buitenland plaatsvinden.

Ook stoom ik als trainingsacteur de studenten klaar voor het werkende leven. In rollenspellen oefenen ze allerlei gesprekstechnieken die ze later als manager gaan toepassen.

Logikos is een Nijmeegs trainingsbureau en verzorgt allerlei trainingen over communicatie. Voor Logikos geef ik sinds 2015 de training Persoonlijke Presentatie en Spreekvaardigheid. Ook wordt ik door hen ingezet als trainingsacteur.

Als theatermaker heb ik in 2014 voor de Provincie Noord-Brabant workshops en (korte) voorstellingen verzorgd voor medewerkers en managers. Thema's waren o.a. 'hoe ga ik om met werkdruk?' of 'hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?'.

 

Afrikaanse en Aziatische masterstudenten trainen met de methode forumtheater. Sinds 2010 geef ik hun een tweeweekse training. Zo, dat ze forumtheater in hun eigen gemeenschappen kunnen toepassen. Tijdens de training maken ze twee voorstellingen over onderwerpen die er in hun thuissituatie toe doen.

Theatre for a Change, een forumtheatergroep in Ghana, traint studenten van de lerarenopleiding in communicatievaardigheden en maakt ze bewust van hun eigen kracht. Tijdens een intensief programma van een jaar leren de studenten hoe zich te beschermen tegen HIV/Aids. Praktisch gezien, maar vooral ook sociaal gezien, namelijk door voor zichzelf op te komen. Deze leraren in opleiding zullen op hun beurt weer basisschoolleerlingen trainen als ze het werkveld in gaan. In 2006 heb ik als trainer intensief met TfaC samengewerkt. Meer info op www.tfacafrica.com